Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015
9:00 π.μ.

Οι προσπάθειες προσαρμογής των παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS (+) στην Πάτρα Πηγή: www.lifo.gr

Εικόνα ιστορίας για το ερώτημα Πάτρα από τον εκδότη LiFOΛένε οι άνθρωποι του κέντρου:    Στο  video που σκηνοθέτησε η Αννέτα Παπαθανασίου και ο Άγγελος Κοβότσος μπορείτε να δείτε τις προσπάθειες προσαρμογής των παιδιών του Κέντρου Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS (+) στην Πάτρα. Όλες οι ενέργειες βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής εργασίας με κοινότητα και της διαπολιτισμικότητας. Δημιουργούμε όλες εκείνες τις συνθήκες για την ομαλή ένταξη των παιδιών μέσα από την αλληλεπίδραση και την καθημερινή επαφή με την πόλη. Ευχαριστούμε θερμά όλους αυτούς μας βοηθούν εθελοντικά και αποδεικνύουν ότι η Πάτρα είναι αλληλέγγυα και ευαισθητοποιημένη πόλη.   Περισσότερα στο stegiplus   =====   Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σύμφωνα με τον ορισμό της ελληνικής νομοθεσίας 4251/2014 ο όρος ασυνόδευτος ανήλικος σημαίνει: «Υπήκοο τρίτης χώρας ή άνευ υπηκοότητας άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τη Διακήρυξη Καλών Πρακτικών της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (2009), τα ασυνόδευτα άτομα εμπίπτουν σε µια από τις τρεις παρακάτω ομάδες: 1) Σε όσα αναζητούν προστασία για να διαφύγουν τις διώξεις, την αναγκαστική στρατολόγηση, τις συρράξεις και τις αναταραχές, συμπεριλαμβανομένου του ασύλου. 2) Κάποια ασυνόδευτα παιδιά ταξιδεύουν µόνα, ως µετανάστες, ως λύση στις σοβαρές και παρατεταµένες καταστάσεις φτώχειας, στερήσεων και κακουχιών ή ευκαιρίες για καλύτερο και ασφαλέστερο µέλλον με περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες. 3) Παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων που διακινούνται προς και εντός της Ευρώπης για εκμετάλλευση διαφόρων µορφών, συμπεριλαμβανομένων της πορνείας, της επαιτείας, της κλοπής της παραγωγής παιδικής πορνογραφίας, και της µικροεγκληµατικότητας και άλλων μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης. Είναι πιθανό να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και το ενδεχόμενο της ουσιαστικής αλληλοεπικάλυψης των παραπάνω ομάδων. Πηγή: www.lifo.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads

ads