Τρίτη, 12 Μαΐου 2015
9:00 μ.μ.

Προσλήψεις με πεντάμηνα σε στρατιωτικά θέρετρα

tromaktiko439.jpg
Σε 55 προσλήψεις θα προχωρήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών θερέτρων μετά και από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης...


Συγκεκριμένα σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου καθορίζονται οι ανάγκες του προσωπικού για τα θέρετρα του ΥΠΕΘΑ /ΓΕΝ (ΘΑΝ/ΝΒΝΕ, ΚΕ ΠΟΡΟΣ, ΝΑΣΚΕ) για διάστημα έως πέντε (5) μήνες Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αμοιβής των εργαζομένων, έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/206. Οι θέσεις που θα καλυφθούν:

Για το ΘΑΝ/ΝΒΝΕ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 6

2. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Τραπεζοκόμοι) 16

3. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστές) 16

4. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών) 8

5. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Εργάτες Λευκαντηρίων-Βαφείων-Πλυντηρίων-Σιδερωτηρίων- Κλιβάνων) 1

6. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (Εργάτες Γενικών Εργασιών) 1

ΣΥΝΟΛΟ: 48

Για το θέρετρο ΚΕ ΠΟΡΟΣ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 1

2. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ψυκτικός) 1

3. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ( Τραπεζοκόμοι) 1

4. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριστές) 2

ΣΥΝΟΛΟ: 5

Για το θέρετρο ΝΑΣΚΕ:

1. ΔΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μάγειρες - Ψήστες) 1 2. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ( Τραπεζοκόμοι) 1

ΣΥΝΟΛΟ: 2


hyMBI?d=yIl2AUoC8zA hyMBI?d=qj6IDK7rITs

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads

ads